de små detaljerna

En designbyrå med fokus på 
formgivning och konceptutveckling av
kommersiell och offentlig miljö
Om

Calisto design är en designbyrå med fokus på formgivning och konceptutveckling för företag inom handel, retail,  kommersiella upplevelser och offentlig miljö.

 

Calisto design drivs av Claudia Lehmann Ängsved.
Claudia har sina rötter i Berlin där hon delvis är uppvuxen och dit hon ständigt återvänder för inspiration, familjeträffar och lite "Berliner luft".

Sedan år 2000 har hon arbetat som designer och konceptutvecklare på både butiksleverantörsföretag och på designbyrå. Genom åren har hon arbetat med utveckling av butikskoncept, fastfoodmiljöer och mässmontrar samt med formgivningsuppdrag för produktställ och förpackningar för välkända varumärken i Sverige och Norden.

I grunden har Claudia en universitetsexamen som innovation- och designingenjör.
Detta, i kombination med ett flerårigt, tätt samarbete med konstruktörer och tillverkare, har även gett henne en god insikt i olika tillverkningsprocesser och projektstyrningsmetoder.

Genom Calisto design hjälper hon till att stärka varumärken, skapa flöden och öka försäljning genom kostnadseffektiv design i harmoni med miljö och människans välmående.
Alltid med noggrannhet, kreativitet och lyhördhet och med hjärta för de små detaljerna.

Med hjärta för de små detaljerna

Referenser

Nedan följer ett urval av de varumärken Claudia har arbetat med både under sin tid som anställd designer och konceptutvecklare på företag som Skandinavisk Inredning, ITAB Shop Concept och Strateg design/NXT design,
samt för Calisto design.

Onninen

Katrinelund
Dalapro
Karamello
DM Mode

 

Axfood Snabbgross
Volvo
Bergqvist Skor
World of Chocolate
Burger King

Nordik
Thule
Stadium
Posten
Salming

Hästens
Svanströms
Barnens Hus
Teknos
Sibylla

Erbjudande

Formgivning, ritning & dokumentation och visualisering.


Calisto design erbjuder tjänster inom formgivning, ritning & dokumentation samt visualisering.

Med lyhördhet och förståelse för form och funktion tillmötesgås kundens önskemål och värderingar. Arbetet bedrivs gärna i nära samarbete med kunden. Kundens målbild förverkligas genom att leverera utmanande och hållbara lösningar som ger effekt.

Calisto design hjälper till med att ta fram ritningsunderlag, styrdokument och övrig dokumentation som behövs för att säkerställa och effektivisera en design och ett koncepts färdigställande.

För att visuellt presentera form, funktion och design kan Calisto design bl a erbjuda 3d-visualisering till stillbild och animerat samt till interaktiva presentationer.

Oavsett uppdrag är det en självklar ambition att vara med kunden från start till mål och även att ge en plattform för vidareutveckling samt, att genom uppföljning, säkerställa kvalitet och resultat även efter överlämnandet av produkten.

God design x 10

Calisto design utför uppdrag inom formgivning och konceptutveckling för företag inom handel, retail,  kommersiella upplevelser och offentlig miljö. Calisto design både utvecklar nya och vidareutvecklar redan befintliga koncept för exempelvis butiker, mässor och kontor. I tjänsteutbudet ingår även design av produktställ, förpackningar och  produktprototyper.

Bra form, god design är så mycket mer än enbart en funktion och materialval. God design kan i det närmaste definieras av 10 värdeord; innovativ, brukbar, estetisk, tydlig, opåträngande, ärlig, hållbar, konsekvent, miljövänlig och "så lite design som möjligt". Allt formgivningsarbete hos Calisto design genomsyras av en strävan att förverkliga dessa värdeord.

En god design har sitt ursprung i väl genomförda, initiala, analyser och kompletta kravspecifikationer. Därför inleds formgivningsprocessen med behovsanalys och kravidentifiering.
Konkretiserande av förslaget görs via skisser, CAD-ritningar, 3d-visualiseringar och materialvalspresentationer.
Implementering av designen styrs upp och säkerställs av adekvata underlag i form av kundanpassade dokumentpaket.

Ordning och reda, pengar på fredag

Det kan tyckas torrt och tråkigt att prata om ordning och reda. Men få sätt är så effektiva att spara tid och pengar som att ha ordentlig ordning på underlag och väl genomarbetade ritningar och styrdokument.

För att underlätta och effektivisera arbetet, både i projektledningsfasen och i byggfasen, av större ny- eller ometableringar, erbjuder Calisto design kundanpassade dokumentpaket.
Produkter såsom t ex kundanpassad stycklista, varuläggningsschema och konceptmanual och andra styrdokument kan ingå i ett sådant paket.
Calisto design tar fram CAD-ritningar för layouter och tillverkningsunderlag samt underlag till stöd för bygglovshandlingar.
För att säkerställa ett konsekvent koncept kan Calisto även erbjuda framtagande av konceptmanual.

Ett säljverktyg

Att ta fram bilder på det ännu ej byggda är en av designerns främsta verktyg att förmedla idéer och gestalta visioner och projekt. Visualiseringsstöd är därför en naturlig del i Calisto designs tjänsteutbud.

Ett exempel på visualiseringsuppdrag kan vara prototyp-visualisering för att säkerställa form och design innan eventuell produktionsstart.
Visualisering av produkter för att möjliggöra färdigställande av marknadsförings-material innan produkten faktiskt har börjat tillverkas är ett annat.
Inom fastighetsbranschen används ofta 3d-visualiserade bilder som säljstöd och marknadsföringsmaterial av  nyproducerade fastigheter.

Calisto design tar fram bilder i stort och smått, efter olika manéer och i form av både stillbild och animerat.
Även enklare, mer schematiska visualiseringar som till exempel tekniska beskrivningar ingår i tjänsteutbudet.
Calisto design tar fram material som passar just ditt projekt.


Postadress:
Brogatan 6
703 58 Örebro

Hitta Calisto design på Facebook

Ta gärna kontakt för mer info eller för att boka ett förutsättningslöst möte


Claudia Lehmann Ängsved
+46 [0] 707 132 932
info@calistodesign.se

Kontakt

de små detaljerna